Arts escèniques


A “versiones parciales y erróneas de mi vida y mi gloria“, Glòria Ribera es pregunta què passaria si un dia les drogues més perilloses, les més perjudicials i addictives fossin no solament legals i assequibles sinó també subministrades als més dèbils. Un espectacle on la investigació es centra en la llet de vaca com a sedant de les masses i les seves emocions a través del cuplet, el tango, el fandanguillo, el foxtrot i el pasodoble. // juny 2018

A la filatura” és un espectacle que recupera la memòria història de les dones i homes que van treballar a la fàbrica de Cal Rosal. Una trobada per a la memòria de les parets i les mans que van treballar-hi abans que el temps, la vegetació, el riu, la pluja i els coloms ho esborrin. Un projecte realitzat per l’equip artístic format per  Sofía A. Martori Peña, Sara Espinosa i Joan Escrivà-Escolà. // juliol 2018